از کجا شروع کنیم؟

پایتون زبان به شدت راحتی است و بسیار خوش ساخت و منطقیست. برای همین یادگیری اش هم بسیار راحت و لذت بخش است.

یک کتاب بخوانید. کلا کتاب ها خیلی ساده همه چیز رو توضیح داده اند.

مقاله

مجموعه آموزشهای برنامه نویسی در پایتون

از این پس پایتون

Beginner's guide to Python

The Hitchhiker's guide to Python

Learn Python the hard way

Learn Python

Google's Python class

Python for Beginners

Best way to learn python

Python Tips, tools and resources

Learn X in Y minutes - Python

Python Practice book

کتاب

Some free books on Python

Some list of paid books on python

Invent with Python

Think Python

Byte of Python

Snake Wrangling for Kids

Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python

Python programming on wikibooks

Dive Into Python 3

Programming Computer Vision with Python

Python for you and me

Program Arcade Games With Python And Pygame

Python Essential Reference

Core Python Programming

The Python Standard Library by Example (Developer's Library)‎

Pro Python (Expert's Voice in Open Source)‎

Programming Python

Beginning Python: From Novice to Professional

Python Cookbook

Head First Python

Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language

Python for Unix and Linux System Administration

Dive Into Python

البته اینجا یک سری منبع آزاد خوب گذاشته اس

BeginnersGuide / Programmers

من که انگلیسی بلد نیستم؟

در اولین فرصت یا زبان انگلیسی تان را باید قوی کنید یا کلا بی خیال برنامه نویسی و ... شوید. :D هزار تا کار بهتر هست، مثلا برید شرکت تولیدی بزنید یا کار هایی که هم پولش بهتره، هم نیاز به این همه سوسول بازی نداره :D را انجام بدید. این جواب نبود فقط یک نکته کلی بود :D

سایت های مرجع فارسی:

مرجع فارسی زبان پایتون

زبان برنامه نویسی پایتون

لیست کاملی از وب سایت های دیگر آموزش پایتون هم دارد. البته کتاب های زیادی هم به فارسی ترجمه کرده اند که بسیار جای تقدیر دارد.

منابع آموزشی

انجمن برنامه نویس: بخش پایتون

آموزش پایتون

فيلم آموزش برنامه نويسي پایتون

آموزش پایتون به زبان فارسی

آموزش پایتون توسط گوگـــل

آموزش پایتون قسمت های ۱-۳ تا ۵-۳

پایتون - آپارات

برگرفته شده از http://blog.efazati.org/post/how-learn-python