وب

خوشبختانه امروزه برنامه نویسی برای وب با پایتون همانند سالهای قبل نیست

گرچه در ابتدا پایتون به عنوان یک زبان همه منظوره (از جمله با هدف برنامه نویسی وب) مطرح شد ولی در ابتدا امکانات اولیه ای که برای برنامه نویسی وب در آن قرار داده شده بود کم و ناقص بودند به همین علت فریم ورک هایی به وجود آمدند که کار برنامه نویسی وب با پایتون را راحت و دلپذیر کنند

بعد ها در سال 2007 با معرفی pep 333 رسما استانداردی برای برنامه نویسی وب با ایتون ایجاد شد ولی با توجه به پشرفت فریم ورک های پایتونی تا قبل از این تاریخ و نیز اینکه این استاندار با هدف هر چه بهتر کردن استفاده از فریم ورک ها طراحی شد برنامه نویسان حتی برای ساده ترین امور نیز از فریم ورکی که متناسب با کار ایسان است استفاده می کنند

با این توضیح افرادی که از پی اچ پی به پایتون مهاجرت کرده اند ممکن است تعجب کنند چرا که این افراد در بسیاری از موارد عادت دارد همه سایت را از ابتدا و بدون استفاده از فریم ورک ها برنامه نویسی کنند در حالی که در پایتون تقریبا هیچ کس را پیدا نمی کنند که سایتی را بدون استفاده از فریم ورک ها برنامه نویسی کند