فلسک

فلسک یکی از میکروفریم‌های پایتون است که انعطاف‌پذیری بالایی برای انجام کار‌های مختلف دارد.

Flask Mega Tutorial Series

Designing a RESTful API with Python and Flask

Building websites in Python with Flask

How I structure my Flask apps

Designing a RESTful API using Flask-RESTful

Rapid Web Prototyping with Lightweight Tools

Build a Simple, Static, Markdown-Powered Blog with Flask