امبدد(Embedded)

به طور کلی دو روش برای استفاده از پایتون به صورت embedded وجود دارد:

  • استفاده از زبان پایتون در برنامه کاربردی و توسعه و نوشتن برنامه های مورد نیاز آن برنامه به کمک پایتون و یا استفاده از پایتون برای پشتیبانی از آن برنامه و نوشتن کدهای با استفاده از این زبان

Embedding Python in Another Application

  • دستگاهایی که به اندازه کافی حافظه داشته باشند و دارای سرعت بالا برای اجرای لینوکس و انواع خاص آن می توانند از پایتون و یا CPython استفاده کنند. که در بعضی سخت افزارها که از پردازنده ARM استفاده می کنند هم استفاده شده است.

Embedded Python

PYTHON FOR ARM-LINUX

Python Embedded Tools

The Owl Embedded Python System

Building eLua in Linux

Python-on-a-Chip

PyMite

Python - Openmoko

AarLogic - Round Solutions

embedded Linux Gnublin

GSM/GPRS modem modules

How to port Python to VxWorks

VxWorks

Building Image Processing Embedded Systems using Python, Part 1